ISO 3 m
ISO 2 mISO 1 mUAB Energosa ble etablert i Litauen i 2005. Vi kan tilby følgende tjenester:

  1. Produksjon av stålkonstruksjoner
  2. Maskinering av stålkomponenter
  3. Installering av stålkonstruksjoner
  4. Ingeniørtjenester
  5. Transport

UAB Energosas mål er å opprettholde en bærekraftig og utviklet forretning, der hver forespørsel gjennomgås for å optimalisere prosjektet med tanke på kostbesparelser for kunden, og samtidig beholde høyeste kvaliteten, produkt og/eller tjeneste.

Firmaet påtar seg oppdrag innen ulike virksomheter: maritim og offshore, konstruksjoner for industrien og private virksomheter, olje og gassindustrien, kraftutbygging og forsyning, jord- og skogbruk.

Verdier og grunnlag for firmaets suksess, som hjelper oss å  tilfredsstille kundes behov, er:

  • tjenester av høyest kvalitet
  • kvalifisert og sertifisert personale
  • pålitelig partnerskap i implementering av prosjekter med tanke på langvarig samarbeid
  • produksjonsanlegg og høystandard teknologisk utstyr
  • Bred og pålitelig leverandørnett

Vi er kjent for å utføre arbeidet i samsvar med de avtalte betingelser,  og tilbyr høyeste kvalitet til avtalt pris. Takket være våre erfarne arbeidslag og innovative løsninger, kan vi påta oss svært utfordrende prosjektene.

Vår kvalitets- og HMS politikk

Vi ønsker å være en attraktiv leverandør av stål og metallprodukter samt montasjetjenester på det norske markedet.

Fornøyde og trofaste kunder er vår viktigste målsetting. Kvalitet i alle ledd skal være et konkurransefortrinn for oss. Vi skal bestrebe oss på at vi på alle plan kan innfri kundens forventninger til kvalitet på våre produkter og tjenester.

Vi tilbyr feilfrie produkter av høy kvalitet, helhetlige løsninger og punktlige leveranser.

I samarbeid med alle ansatte vi søker å sikre at alt arbeid utføres med nøye hensyn til de ansattes helse, sikkerhet, arbeidsmiljø og med hensyn til miljøet generelt.

Vi skal til enhver tid yte vårt beste for å sikre at alt arbeid er utført ved å benytte beste praksisprinsippene, og at firmaets helse, miljø og sikkerhetsprosedyrer er implementert og vedlikeholdt.

Bedriften forpliktet seg til å registrere og gjennomføre årlige forbedringstiltak, disse evalueres årlig. Alle forbedringstiltak initieres med tanke på økt kvalitet.

Innledning video