UAB Energosa kan tilby alle typer transport, på vei, jernbane og sjø.  Lasting og lossing utføres av kvalifisert personell.

Vi kan også tilby spesialtransport av deler/komponenter hvor dette måtte være nødvendig.

 

2 stykker av stål bru støttestrukturer

bru over Nesgata- Lillestrøm spor 13

Lillestrøm, Norway: 2012

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015